Posted by: jannysorry | มีนาคม 11, 2012

ปลาทองลูกโปร่ง

Advertisements
Posted by: jannysorry | มีนาคม 11, 2012

ป.ปลาทอง

Posted by: jannysorry | มีนาคม 11, 2012

ปลาทอง….

Posted by: jannysorry | มีนาคม 11, 2012

การจำแนกเพศปลาทอง

การศึกษาความแตกต่างลักษณะเพศของปลาทองทำได้ไม่ยากนัก  ผู้เลี้ยงปลาโดยทั่วไปจะสามารถแยกเพศปลาทองได้   ผู้ที่ต้องการดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาทอง   หากเข้าใจวิธีการแยกเพศปลาทองเป็นอย่างดี  ก็จะช่วยให้เลือกซื้อหรือจัดเตรียมปลาทองเพศผู้และเพศเมียตามจำนวนที่ต้องการได้

                ความแตกต่างลักษณะเพศของปลาทองนั้น   ถ้าจะดูจากลักษณะภายนอกของลำตัวแล้วจะไม่พบความแตกต่างกัน   การแยกเพศจะทำได้ก็ต่อเมื่อปลาสมบูรณ์เพศ  คือ  เป็นปลาโตเต็มวัยแล้ว   ซึ่งต้องเลี้ยงไว้ประมาณ  6 – 8  เดือน   เมื่อปลาสมบูรณ์เพศแล้วปลาเพศผู้จะเกิด   ตุ่มสิว (Pearl  Organ หรือ Nuptial Tubercles) ซึ่งเป็นตุ่มหรือจุดเล็กๆสีขาว   เกิดขึ้นบริเวณก้านครีบอันแรกของครีบอก   และบริเวณกระพุ้งแก้ม  ซึ่งถ้าสังเกตุดีๆจะพอเห็นได้   และมักจะเกิดเด่นชัดเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ของปลาทอง   แต่ในช่วงนอกฤดูกาลผสมพันธุ์  เช่นในฤดูหนาว   หรือปลาไม่มีความพร้อมทางเพศ   ตุ่มสิวนี้จะมีขนาดเล็กสังเกตุได้ยาก   แต่ก็สามารถแยกเพศได้โดยการใช้มือลูบเบาๆที่ครีบอก   ถ้าเป็นปลาทองเพศผู้จะรู้สึกสากมือเนื่องจากมีตุ่มสิวดังกล่าว   แต่ถ้าเป็นปลาเพศเมียจะรู้สึกว่าครีบอกนั้นจะลื่น   นอกจากนั้นถ้าปลามีความพร้อมในการผลมพันธุ์   คือปลาเพศเมียมีไข่แก่   และปลาเพศผู้มีน้ำเชื้อสมบูรณ์   ถ้าจับที่บริเวณท้องของเพศเมียจะรู้สึกว่าค่อนข้างนิ่ม   และที่ช่องเพศจะขยายตัวนูนสูงขึ้น   ส่วนปลาเพศผู้ถ้าลองรีดที่บริเวณท้องลงไปทางช่องเพศ   จะเห็นว่ามีน้ำเชื้อซึ่งเป็นสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมไหลออกมาเล็กน้อยได้

ลักษณะ เล่ห์กระโปรง เล่ห์ตุ๊กตา ตาโปนห้าสี ตาโปนญี่ปุ่น เล่ห์ควาย ผีเสื้อ (หลังอูฐ)
นัยน์ตา – ตามีขนาดใหญ่เสมอกัน ตาโปนออกนอกเบ้าตา มองไปด้านหน้าหรือด้านข้างเสมอกัน – ตามีขนาดใหญ่เสมอกัน ตาโปนออกนอกเบ้าตา มองไปด้านหน้าหรือด้านข้างเสมอกัน – ตามีขนาดใหญ่เสมอกัน ตาโปนออกนอกเบ้าตา มองไปด้านหน้าหรือด้านข้างเสมอกัน – ตามีขนาดใหญ่เสมอกัน ตาโปนออกนอกเบ้าตา มองไปด้านหน้าหรือด้านข้างเสมอกัน – ตามีขนาดใหญ่เสมอกัน ตาโปนออกนอกเบ้าตา มองไปด้านหน้าหรือด้านข้างเสมอกัน – ตามีขนาดใหญ่เสมอกัน ตาโปนออกนอกเบ้าตา มองไปด้านหน้าหรือด้านข้างเสมอกัน
ลำตัว – กลมสั้น – กลมสั้น – กลมสั้น – กลมสั้น – ขนาดใหญ่ ค่อนข้างยาว – กลมสั้น หลังยกสูง ท้องอ้วนกลม
ครีบ หลัง – ตั้งตรงสูง ไม่พับ – ตั้งตรงสูง ไม่พับ – ตั้งตรงสูง ไม่พับ – ตั้งตรงสูง ไม่พับ – ตั้งตรงสูง ไม่พับ – ตั้งตรงสูง ไม่พับ
ครีบหาง – หางยาวคล้ายกระโปรงสุ่ม – หาง 3 หรือ 4 แฉก และเว้าลึก ค่อนข้างหนา ยาวปานกลาง หางไม่ตก – หาง 3 หรือ 4 แฉก และเว้าลึก – หาง 3 หรือ 4 แฉก และเว้าลึก – หางยาวเป็นพวง – หาง 3 หรือ 4 แฉก สั้น บานออกคล้ายผีเสื้อ
สี – ดำสนิท – ดำสนิท – ห้าสี (ฟ้า แดง ดำ ขาว ส้ม) ขาวแดง ขาวส้ม ส้ม หรือ ขาวดำ – ดำ หรือ นาก – ดำ หรือ นาก
รูป ทรงและการทรงตัว – เวลาหยุดจะนิ่งสนิท ว่ายน้ำทรงตัวดี – ไม่หยุดนิ่งเป็นเวลานาน ว่ายน้ำทรงตัวดี – การทรงตัวดี – การทรงตัวดี – การทรงตัวดี – การทรงตัวดี
ครีบทวาร – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ
ครีบ อื่นๆ – ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ

ลักษณะ ออรันดาหัววุ้น ออรันดาหัวแดง ออรันดาห้าสี ออรันดาหางพวง
หัว – วุ้นมาก มองจากด้านบนเห็นเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยม วุ้นใสสีสด – วุ้นเป็นก้อนกลมสีแดง เหมือนสวมหมวกสีแดง วุ้นบริเวณข้างแก้มและใต้คางไม่มีหรือมีบ้างเล็กน้อย – วุ้นมาก ขนาดสม่ำเสมอ – วุ้นน้อย หรือ ไม่มีวุ้น
ลำตัว – มองจากด้านข้างลำตัวแบนกว้างและไม่สั้นจนเกินไป – มองจากด้านข้างลำตัวแบนกว้างและไม่สั้นจนเกินไป
– เกล็ดเรียงเป็นระเบียบ สม่ำเสมอ เป็นเงาสดใส – มองจากด้านข้างลำตัวแบนกว้าง ไม่สั้นจนเกินไป
– เกล็ดเรียงเป็นระเบียบ สม่ำเสมอ เป็นเงาสดใส – ลำตัวค่อนข้างยาว
ครีบ หาง – ครีบหางค่อนข้างหนา แผ่กว้าง ไม่สั้นจนเกินไป – ครีบหางค่อนข้างหนา แผ่กว้าง ไม่สั้นจนเกินไป – ครีบหางค่อนข้างหนา แผ่กว้าง ไม่สั้นจนเกินไป – หางยาวเป็นพวง
สี – สีเข้มสดใส มีทุกสี – ลำตัวสีขาวเงิน วุ้นบนหัวสีแดงเข้ม – มีครบทั้ง 5 สี (ฟ้า ดำ แดง ขาว ส้ม) สีกระจายสม่ำเสมอ – มีทุกสี
ครีบ หลัง – ครีบหลังตั้ง ไม่พับทั้งขณะว่ายน้ำและหยุดนิ่ง -ครีบหลังตั้ง ไม่พับทั้งขณะว่ายน้ำและหยุดนิ่ง -ครีบหลังตั้ง ไม่พับทั้งขณะว่ายน้ำและหยุดนิ่ง – ตรีบหลังพลิ้วยาว
ครีบทวาร – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ  – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ  – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ  – ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ
รูปทรงและการทรงตัว – สามารถว่ายน้ำทรงตัวได้ดี – สามารถว่ายน้ำทรงตัวได้ดี – สามารถว่ายน้ำทรงตัวได้ดี – สามารถว่ายน้ำทรงตัวได้ดี
ครีบอื่นๆ – ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ – ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ

ลักษณะ หัวสิงห์ญี่ปุ่น หังสิงห์จีน หัวสิงห์สยาม หัวสิงห์ลูกผสม หัวสิงห์ตากลับ หัวสิงห์ตาลูกโป่ง
หัวและนัยน์ตา – วุ้นเนื้อละเอียด ไม่แตก วุ้นบริเวณมุมปากมีลักษณะคล้ายเขี้ยว
– มีวุ้นครบทั้ง 3 ส่วน คือส่วนบนของหัว กระพุ้งแก้มและบริเวณเหนือริมฝีปาก
– วุ้นไม่ปิดตาจนมิด ตาสดใส  – หัววุ้นมีขนาดใหญ่กว่าลำตัว ลักษณะวุ้นเป็นเม็ดเล็กหรือใหญ่ขนาดสม่ำเสมอ
– วุ้นไม่ปิดตาจนมิด ตาสดใส – วุ้นมีทั้งแบบสิงห์จีน และสิงห์ญี่ปุ่น ลักษณะวุ้นเป็นเม็ดคล้ายสิงห์จีนแต่แน่นกว่า หรือวุ้นเป็นหลืบคล้ายมันสมอง
– วุ้นต้องปิดตาจนมิด – ลักษณะวุ้นเป็นเม็ดคล้ายสิงห์จีนแต่แน่นกว่า หรือวุ้นเป็นหลืบคล้ายมันสมอง
– วุ้นไม่ปิดตาจนมิด ตาสดใส – หัวไม่มีวุ้น หรือมีเคลือบวุ้นเล็กน้อย
– ตาใหญ่ สดใส ตาทั้งสองข้างเสมอกัน และหงายแหงนมองฟ้าเสมอ – หัวไม่มีวุ้นหรือเคลือบวุ้นเล็กน้อย
– มีถุงน้ำใต้ตาคล้ายลูกโป่ง ถุงน้ำโปร่งแสง
– ตาและถุงน้ำใต้ตาทั้งสองข้างเสมอกัน

ลำตัว – ไม่มีครีบหลัง หลังโค้งมนรูปไข่ไก่
– ลำตัวขนาดใหญ่ หนา มองจากด้านบน ลำตัวไม่คดงอ
-เกล็ดเป็นเงางาม เรียงเป็นระเบียบ – ไม่มีครีบหลัง หลังตรงหรือลาดโค้งเล็กน้อย
– ลำตัวค่อนข้างกลม หนา ไม่คดงอ
– เกล็ดเป็นเงางาม เรียงเป็นระเบียบ – ไม่มีครีบหลัง หลังโค้งมนรูปไข่ไก่
– ลำตัวขนาดใหญ่ หนา มองจากด้านบนลำตัวไม่คดงอ
– เกล็ดเป็นเงางาม เรียงเป็นระเบียบ – ไม่มีครีบหลัง หลังโค้งมนรูปไข่ไก่
– ลำตัวขนาดใหญ่ หนา มองจากด้านบนลำตัวไม่คดงอ
– เกล็ดเป็นเงางาม เรียงเป็นระเบียบ – ไม่มีครีบหลัง ลำตัวยาว หลังตรงหรือโค้งลาดเล็กน้อย
– เกล็ดเป็นเงางาม เรียงเป็นระเบียบ – ลำตัวยาว หลังตรงหรือโค้งลาดเล็กน้อย
เกล็ดเป็นเงางาม เรียงเป็นระเบียบ
ครีบหาง – ครีบหางสั้น ตั้ง ต่อกับลำตัว เป็นมุมแหลมประมาณ 45 องศา
– ครีบหางหนา อาจมี 3 หรือ 4 แฉก
– ครีบหางแผ่กว้าง – ครีบหางใหญ่
– หางลาด ปลายหางเสมอ แนวเดียวกับสันหลัง – ครีบหางสั้น ตั้ง ต่อกับลำตัวเป็นมุมแหลมประมาณ 45 องศา
– ครีบหางหนาอาจมี 3 หรือ 4 แฉก –  ครีบหางสั้น ตั้ง ต่อกับลำตัวเป็นมุมแหลมประมาณ 45 องศา
– ครีบหางหนาอาจมี 3 หรือ 4 แฉก – ครีบหางยาว
– หางลาด ปลายหางเสมอแนวเดียวกับสันหลัง หรือสูงกว่า – ครีบหางยาว
– หางลาด ปลายหางเสมอแนวเดียวกับสันหลัง หรือสูงกว่า
สี – สีเข้มสดใส
– มีทุกสี – สีเข้มสดใส
– มีทุกสี – สีดำปลอด – สีเข้มสดใส
– มีทุกสี – สีเข้มสดใส
– มีทุกสี – สีเข้มสดใส
– มีทุกสี
รูปทรงและการทรงตัว – ซ้ายและขวาเสมอกัน
– การทรงตัวดี
– มองจากด้านบนเหมือน รูปเหรียญโคบัน (Koban) – ซ้ายและขวาเสมอกัน
– การทรงตัวดี
– มองด้านบนสันหลังตรง – ซ้ายและขวาเสมอกัน
– การทรงตัวดี – ซ้ายและขวาเสมอกัน
– การทรงตัวดี – ซ้ายและขวาเสมอกัน
– การทรงตัวดี – ซ้ายและขวาเสมอกัน
– การทรงตัวดี
ครีบทวาร – ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ – ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ – ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ – ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ – ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ – ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ
ครีบอื่นๆ – ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้ายและขวา – ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้ายและขวา – ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้ายและขวา – ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้ายและขวา – ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้ายและขวา – ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้ายและขวา

Posted by: jannysorry | มีนาคม 11, 2012

การเลือกซื้อปลาทอง

มีส่วนหัว ลำตัว และหางที่สมส่วนกัน เวลาว่ายน้ำส่วนหัวไม่ทิ่มลงพื้นหรือว่ายหงายท้อง สีสันสดใส เกล็ดเรียงเป็นระเบียบสวยงาม
สุขภาพดี ดูได้จากการว่ายน้ำไปมาตามธรรมชาติ ไม่ปล่อยตัวลอยไปตามน้ำหรือลอยคอผิวน้ำเกือบตลอดเวลา สำหรับปลาหัวสิงห์ หลังของปลาจะต้องโค้งสวย ไม่มีปุ่มบนหลังหรือหลังปลาบุ๋มลงไป ครีบและหางของปลาไม่พันงอหรือขาด ครีบมีลักษณะเท่ากัน เวลาว่ายน้ำ ครีบเบ่งบานสวยงาม ไม่ลู่

หมวดหมู่